среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenie z plastiku na plot i furtę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu gminie prócz wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie balaski z Winylu na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych wypadków.

Ogrodzenie z Winylu na plot i furtę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji oraz planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji plotki PVC na ogrodzenie i furtę sztachetowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane balaski z plastiku na plot i furtę ze sztachet jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji gdy przewidywane ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий